RSVK is op zoek naar een HUURBEGELEIDER (M/V/X)

Het RSVK (voluit: regionaal sociaal verhuurkantoor) huurt als huurder een woning op de private huurmarkt in de regio Waregem, Deerlijk, Anzegem en Wortegem-Petegem.

Het SVK verhuurt deze woning vervolgens verder. Hierbij richten de SVK’s zich tot alleenstaanden en gezinnen met een klein inkomen die dringend nood hebben aan een nieuwe woning.

Het SVK staat deze onderhuurders bij door hen te ondersteunen in hun rechten en hen te wijzen op hun plichten. Deze huurdersbegeleiding vormt de centrale taak van het RSVK.

Voor haar werking zoekt het RSVK:

HUURBEGELEIDER (M/V/X)

Vervangingscontract van 1/06/2019 – 31/01/2020

Optie vast

Huurdersbegeleiding is essentieel binnen de SVK-methodiek.

Bovendien is de huurdersbegeleiding zo belangrijk omdat het de eigenaar verzekert van een goede opvolging van het onderhoud van de woning, de financiële risico’s voor het SVK beperkt door snel op huurachterstand en slecht onderhoud in te spelen en – het belangrijkste – de onderhuurder zo veel als mogelijk ondersteund wordt in zijn recht op wonen.

Het uitgebreide informatiepakket vind je hier (application/pdf, 396.4 kB, info) terug op

Ons aanbod

Wij voorzien voor alle nieuwe medewerkers een uitgewerkt begeleidings- en inscholingstraject door een meter of peter.

  • voltijds vervangingscontract van bepaalde duur (t.e.m. 31 januari 2020)
  • aantrekkelijk maandloon (volgens barema B1-B2-B3)
  • overname relevante openbare en privé-anciënniteit met een max. van 10 jaar
  • maaltijdcheques ter waarde van 7,25 euro per gewerkte dag
  • volledige terugbetaling woon-werk verkeer met openbaar vervoer
  • fietsvergoeding van 0,23 euro per km
  • glijdend uurrooster en een aangename verlofregeling
  • ter beschikkingstelling dienstwagen

Hoe solliciteren

Solliciteren kan tot en met 17 maart 2019 via een standaard sollicitatieformulier dat je terugvindt via volgende link: https://www.jobsolutions.be/register/3512

Terug naar alle nieuws