aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Arbeidszorg

Sociale Dienst

Vercruysse de Solartstraat 22
8540 DEERLIJK
T 056/73.63.30
F 056/72.76.51
welzijn@deerlijk.be

Wat is arbeidszorg ?

Arbeidszorg is een maatschappelijk zinvolle arbeid op maat van de cliënt. Er wordt gezocht naar de interesses en de mogelijkheden. Het resultaat van het werk moet nuttig en nodig zijn. Het betreft meestal een onderdeel van een groter geheel dat moet uitgevoerd worden. De persoon met een handicap moet ervaren dat zijn bijdrage betekenisvol is. Een dergelijke soort arbeid is belangrijk voor een goede kwaliteit van het leven : behoud van het vervangingsinkomen, sociale contacten, structuur, waardering, daginvulling,...

In Zuid-West-Vlaanderen lopen een aantal projecten die voor die mensen nieuwe kansen op maatschappelijk zinvolle arbeid bieden. Feniks Avelgem (bio-boerderij), Kringloopwinkel in Zwevegem, HISE (Harelbeke) en Dominio Kortrijk zijn enkele voorbeelden.

Een deelname aan een arbeidszorgproject ontlast in sommige gevallen overdag de familie zodat de cliënt zo lang mogelijk in het thuismilieu kan blijven en een opname en/of verblijf in een verzorgingsinstelling kan voorkomen of uitgesteld worden.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst ?

De kandidaat-werknemer wordt vooraf gescreend door een arbeidstrajectbegeleider van de werkwinkel en is in het bezit van een toelating (VDAB-attest, medisch adviseur,...) tot werken in de arbeidszorg zonder verlies van (vervangings)inkomen.

De tussenkomst bedraagt momenteel 1 euro per gewerkt uur.

Hoe gebeurt de aanvraag ?

De aanvraag gebeurt bij de sociale dienst van het OCMW Sociaal Huis, hetzij rechtstreeks door de cliënt zelf of zijn vertegenwoordiger, hetzij door de instelling zelf of door een andere dienst. (bv. maatschappelijk werk mutualiteit).

De aanvragen worden verwerkt per kwartaal. Het aanvraagformulier wordt voor het einde van het betreffende kwartaal toegestuurd aan de cliënt. De cliënt tekent ook de verklaring dat hij geen tegemoetkoming ontvangt van een (ongevallen)verzekeringsorganisme en/of een andere instelling.

Het formulier wordt verder aangevuld door het dagcentrum met het aantal dagen aanwezigheid per maand in hun centrum. Dit bewijs van aanwezigheid wordt gedateerd en ondertekend door een verantwoordelijke van het dagcentrum.

De aanvragen worden vervolgens voorgelegd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW, waarna de tegemoetkoming uitbetaald wordt.