aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Leefloon

Sociale Dienst

Vercruysse de Solartstraat 22
8540 DEERLIJK
T 056/73.63.30
F 056/72.76.51
welzijn@deerlijk.be

Het leefloon is een minimum inkomen dat kan worden toegekend aan personen die geen rechten kunnen openen op andere vormen van inkomsten, of aan personen die beschikken over bestaansmiddelen die lager liggen dan de wettelijk vastgestelde bedragen.

Om van een leefloon te kunnen genieten moet men voldoen aan een aantal voorwaarden op vlak van nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, inkomsten, werkbereidheid en het uitputten van alle rechten op andere inkomsten. De wet van 26 mei 2002 bepaalt wie er gerechtigd is op leefloon en bepaalt tevens de voorwaarden tot toekenning van het leefloon.

Bedragen leefloon op 1 juni 2017 :

Categorie 1 - Samenwonende personen:          589,82  euro per maand
Categorie 2 - Alleenstaande personen:             884,74  euro per maand
Categorie 3 - Personen met gezinslast:          1.179,65 euro per maand

Let op:


Deze bedragen worden geïndexeerd en kunnen dus veranderen.
De vermelde bedragen zijn maximumbedragen. Deze bedragen kunnen verminderd worden met eigen bestaansmiddelen.

Hoe het leefloon aanvragen?


U kan zowel schriftelijk als mondeling een aanvraag inleiden bij het OCMW.
Het OCMW geeft u vervolgens een ontvangstbewijs van de aanvraag.
De maatschappelijk werker zal een sociaal – en financieel onderzoek instellen.
Om de aanvraag vlot te laten verlopen, is het aangeraden om alle nuttige documenten mee te brengen!

Voor meer info over de voorwaarden en de wetgeving zie www.mi-is.be