aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Collectieve schuldenregeling

Sociale Dienst

Vercruysse de Solartstraat 22
8540 DEERLIJK
T 056/73.63.30
F 056/72.76.51
welzijn@deerlijk.be

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure dat enkel bekomen kan worden door het indienen van een verzoekschrift bij de Arbeidsrechtbank.  De wet vraagt om hierin uw overmatige schuldenlast en financiële draagkracht te omschrijven en aan te tonen dat u niet in staat bent om uw schulden op duurzame wijze af te betalen. Wij helpen u bij het opmaken en indienen van dit  verzoekschrift.

De Arbeidsrechtbank beslist of iemand al dan niet toelaatbaar wordt verklaard tot de collectieve schuldenregeling.  Dit wil zeggen dat de Arbeidsrechter oordeelt of alle voorwaarden voor een collectieve schuldenregeling aanwezig zijn.  De rechter duidt dan ook een schuldbemiddelaar aan. Deze zal verder uw financiële situatie behartigen.

Deze bemiddelaar kan het OCMW, een advocaat, notaris, deurwaarder of een andere erkende instelling zijn. Het OCMW van Deerlijk is een erkende instelling en werkt samen met de VZW Dienst Schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen.

In de volgende fase van de collectieve schuldenregeling wordt een aanzuiveringsregeling opgemaakt en - mits eventuele aanpassingen - bekrachtigd door de rechtbank. Men spreekt van een minnelijke aanzuiveringsregeling wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met het aanzuiveringsplan. Noch de inhoud, noch de duurtijd van deze regeling liggen vast bij wet.

Wanneer er geen akkoord  is, beslist de rechter op welke manier de schulden moeten aangezuiverd worden (= gerechtelijke aanzuiveringsregeling). De wet zegt dat dit maximaal vijf jaar kan duren, maar ook hier kunnen afwijkingen zijn.

Belangrijke opmerking: collectieve schuldenregeling is niet gratis!