aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Financiële steunverlening

Sociale Dienst

Vercruysse de Solartstraat 22
8540 DEERLIJK
T 056/73.63.30
F 056/72.76.51
welzijn@deerlijk.be

Naast het recht op maatschappelijke integratie/leefloon kan vanuit het OCMW onder verschillende vormen, financiële steunverlening worden toegekend.

Deze steunverlening heeft steeds tot doel om een oplossing te geven aan een dringende probleemsituatie.

Na het uitvoeren van een grondig financieel en sociaal onderzoek door de maatschappelijk werker, wordt uw vraag voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, die beslist over de al dan niet toekenning van de steun.