aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Vlaamse Energielening

Sociale Dienst

Vercruysse de Solartstraat 22
8540 DEERLIJK
T 056/73.63.30
F 056/72.76.51
welzijn@deerlijk.be

De Vlaamse Overheid wil via de Vlaamse Energielening (voorheen FRGE) helpen om energiebesparing en besparing op de energiefactuur voor meer mensen mogelijk te maken.

Daarvoor kan u een goedkope lening (2%) of onder bepaalde voorwaarden zelfs renteloze lening (0%) afsluiten voor volgende energiebesparende werken :

x dak- of zoldervloerisolatie

x hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten)

x muurisolatie

x vloerisolatie

x luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met andere maatregelen)

x energiezuinig ventilatiesysteem

x zuinige verwarmingsinstallatie

x zonnepanelen (pv) op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is, er geen enkel glas meer is en al over een hoogrendementsverwarming beschikt

x zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water

x relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van een appartementsgebouw

x energieaudit (enkel in combinatie met andere maatregelen)

x energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond)

Bijna alle werken wordt verondersteld dat deze worden uitgevoerd door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit van de uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kan u de werken zelf uitvoeren.

Ook in nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, kunt u voor de meeste van de bovenstaande werken een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 woning (Bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau)

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze lening :

- u bent eigenaar, huurder of verhuurder van een woning gelegen op het grondgebied Deerlijk
- de woning dient als hoofverblijfplaats
- de woning is minstens 5 jaar oud

U kunt tot een maximum van 10.000 euro ontlenen en betaalt de lening binnen de 5 jaar terug. U kunt uw lening inkorten of uw maandelijkse afbetaling verlagen door ontvangen premies vanuit uw gemeente, uw netbeheerder en de Vlaamse of Federale overheid onmiddellijk terug te storten.

Indien u valt onder één van de 4 door de federale overheid bepaalde categorieën (verhoogde tegemoetkoming, OMNIO-statuut, in schuldbemiddeling, in OCMW-begeleiding), kan u in aanmerking komen voor een renteloze lening. De Vlaamse Overheid neemt dan de 2% rente voor uw lening op zich. U wordt ook begeleid van bij de aanvraag van de lening tot het contracteren en opvolgen van de werken. Om recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming mag het inkomen van het inkomen van het huishouden lager of gelijk zijn aan 16.965,47 euro verhoogd met 3.140,77 euro per persoon ten laste.

Welke documenten heeft u nodig om een energielening aan te vragen :

x kopie identiteitskaart(en)
x bewijs burgerlijke staat (gemeentehuis) -> attest van woonst
x 3 meest recente loonfiches
x meest recent aanslagbiljet
x attest ziekteverzekering (indien van toepassing)
x attest schuldbemiddeling (indien van toepassing)
x attest OCMW (indien van toepassing)
x bewijs van domiciliering van bewoners (gemeentehuis) -> attest gezinssamenstelling
x bewijs ouderdom woning (gemeentehuis) -> kadastrale fiche
x eigendomstitel (gemeentehuis) -> kadastrale fiche
x huurder : huurovereenkomst, toestemming verhuurder)
x recente eindafrekening elektriciteit
x recente eindafrekening gas
x recente eindafrekening stookolie
x prijsoffertes
x gegevens andere leningen

Belangrijk om weten :

De aanvraag voor deze lening moet voor de uitvoering van de werken gebeuren : enkel facturen opgemaakt na goedkeuring van uw leningsaanvraag komen in aanmerking !

Informeer dus tijdig !

let op, geld lenen kost ook geld

Meer info ?

Woonloket Sociaal Huis
Vercruysse de Solartstraat 22
8540 Deerlijk

Op donderdag van 8u45 - 11u45, elke derde donderdag van 16u30 - 18u45 steeds na afspraak.

Telefoon : 056/73 63 30
E-mail : joke@woonwijs.be