aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Verwarmingstoelage

Sociale Dienst

Vercruysse de Solartstraat 22
8540 DEERLIJK
T 056/73.63.30
F 056/72.76.51
welzijn@deerlijk.be

Sinds een aantal jaar voorziet de overheid een tussenkomst in de kostprijs voor brandstoffen.

Volgende regeling geldt voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 :

Welke brandstof komt in aanmerking ?

  • huisbrandolie (= mazout) aan de pomp en in bulk
  • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
  • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een tank, niet in flessen)

NIET VOOR :

aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet

Wie kan beroep doen op deze financiële tussenkomst ?

- categorie 1 : de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en het inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan de voor categorie 2 vastgelegde grenzen.

° WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees
° kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag
° langdurig werkloze (sinds meer dan één jaar), ouder dan 50 jaar
° gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB)
° gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap
° leefloongerechtigde
° gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon
° gerechtigde op het OMNIO-statuut

- categorie 2 : de gezinnen met een laag inkomen

het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 17.649,88 euro, verhoogd met 3.267,47 euro per persoon ten laste. Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het kadastraal inkomen (x3) van andere woningen dan de gezinswoning.

- categorie 3 : de personen met schuldenoverlast

u bent in een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling

en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Hoeveel bedraagt de toelage ?

De toelage schommelt tussen 14 cent en 20 cent per liter. Deze tussenkomst is afhankelijk van de prijs van de brandstof, maar bedraagt steeds minimum 14 cent per liter.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210 euro.

Per verwarmingsperiode (kalenderjaar 2017) en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Waar en wanneer aanvragen ?

Bij het OCMW van uw gemeente en binnen de 60 dagen na de levering. De levering dient te gebeuren tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017.

Welke documenten meebrengen ?

- uw identiteitskaart
- uw SIS-kaart
- uw leveringsfactuur
- het bewijs van het gezinsinkomen ( het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een sociale uitkering,...)
- indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft
- de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht (categorie 3)