aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Lokale Advies Commissie

Sociale Dienst

Vercruysse de Solartstraat 22
8540 DEERLIJK
T 056/73.63.30
F 056/72.76.51
welzijn@deerlijk.be

In toepassing van het "Decreet tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water van 20/12/1996", bestaat er in Deerlijk een "Lokale Adviescommissie", kortweg LAC genoemd.

Volgens dit Decreet heeft iedereen recht op een minimale levering van elektriciteit, gas en water. Het afsluiten van deze voorzieningen kan echter in drie uitzonderlijke gevallen :

  • De eerst uitzondering ontstaat wanneer er een gevaar is door technische problemen. In dat geval is er een probleem van veiligheid.
  • In de andere twee gevallen mag de netbeheerder niet zomaar afsluiten. Hij dient advies te vragen aan de lokale adviescommissie. Die commissie geeft advies dat de levering moet worden afgesloten :
    • wanneer de netbeheerder kan aantonen dat er fraude wordt gepleegd
    • wanneer de facturen niet worden betaald en men de netbeheerder niet toelaat een budgetmeter te plaatsen.

De Lokale Adviescommissie vergadert regelmatig en bestaat uit het hoofd van de sociale dienst van het OCMW, een raadslid van het OCMW, een vertegenwoordiger van de energieleverancier en indien de klant werkt met een erkende dienst voor schuldbemiddeling, kan iemand van deze instelling mee vergaderen.

De energieleverancier mag enkel overgaan tot afsluiten, nadat de lokale adviescommissie dit heeft geadviseerd. Het OCMW verdedigt in deze commissie de belangen van de klant.

Een klant die ter sprake komt op de Lokale Adviescommissie wordt altijd uitgenodigd. Hij kan zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen.

In een rustig gesprek en op basis van gezond verstand wordt naar een oplossing gezocht. Uw medewerking is daarbij van groot belang.