aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Lokaal opvanginitiatief

Materiële hulp

Gedurende de asielprocedure en tijdens het beroep bij de Raad van State heeft de asielzoeker recht op opvang. Dit wordt normaal verstrekt in een opvangcentrum.

Deze zogenaamde 'opvang' houdt materiële hulp in op een toegewezen, open plaats (en dus geen gesloten centrum). De bevoegde dienst, Fedasil, beslist hierover bij de indiening van de asielaanvraag.
Het recht op materiële hulp op een toegewezen, open plaats bestaat uit huisvesting, voedsel, kleding, medische, maatschappelijke en psychologische begeleiding en de toekenning van een dagvergoeding. Zij omvat eveneens de toegang tot juridische bijstand, de toegang tot diensten als tolkdiensten of opleidingen, evenals de toegang tot een programma voor eventuele vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst.
De toewijzing gebeurt aan specifiek voor asielzoekers opgerichte opvangplaatsen, die door de Staat georganiseerd, of erkend en gesubsidieeerd zijn. Er bestaan twee soorten materiële opvangstructuren :

De collectieve opvangstructuren

Deze opvangcentra worden beheerd door de federale overheid (Fedasil), het Rode Kruis of de Socialistische Mutualiteiten. Het zijn grootschalige centra, waar de inwoners onderdak, maaltijden, ontspanningsmogelijkheden, medische verzorging, sociale begeleiding en een beperkt zakgeld krijgen.

De individuele opvangstructuren

Dit soort opvang kan verstrekt worden in een lokaal opvanginitiatief (LOI) van een OCMW. Het OCMW voorziet een huis of andere woonvoorziening, aangevuld met materiële voorzieningen voor levensbenodigdheden, medische voorzieningen, sociale begeleiding en leefgeld voor de overige kosten. Ook de opvangplaatsen voor begeleid wonen die beheerd worden door Vluchtelingenwerk Vlaanderen en CIRE vallen hieronder. In deze individuele opvang worden huisvesting, nutsvoorzieningen en sociale begeleiding aangeboden door een lokale welzijnsorganisatie. De landelijke NGO geeft juridische ondersteuning en voor overige kosten leefgeld.

Sinds januari 2001 is het OCMW-Deerlijk gestart met materiële opvang voor asielzoekers. Het OCMW van Deerlijk vult dit concreet in door te voorzien in huisvesting voor twee gezinnen of in totaal 6 personen verspreid over 1 woning in de gemeente.

Asielzoekers zullen normaal gezien eerst in een collectieve opvangstructuur verblijven. Na vier maanden kunnen ze vragen om door te stromen naar een individuele opvangstructuur. Dit is echter geen afdwingbaar recht. Indien de persoonlijke situatie dit vereist (bvb. door de gezins- of gezondheidstoestand) kan Fedasil ook onmiddellijk iemand toewijzen aan een individueel opvanginitiatief.
Meer inlichtingen ?

Annelies Depraetere of Elke Vandemeulebroucke, maatschappelijk werksters, telefoon : 056/73.63.39 of mail naar Annelies.Depraetere@ocmwdeerlijk.be - Elke.Vandemeulebroucke@ocmwdeerlijk.be