aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bestuur

Het OCMW is een autonoom bestuur met een eigen opdracht, begroting, personeelskader,...

De vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vinden plaats in de raadzaal van het OCMW, Vercruysse de Solartstraat 22 te Deerlijk, in principe op een maandagavond om 19.30 uur.

De vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestaan uit een openbaar en uit een besloten gedeelte. In het besloten gedeelte worden de aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken behandeld, zoals de steunverlening. Hierover zijn de raadsleden tot geheimhouding verplicht.

Meer info over de samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, vind je in de rubriek "Raad".

Data zittingen raad voor maatschappelijk welzijn

2016

Maandag 11 januari 2016 : dagorde (application/pdf, 60.2 kB, info

Maandag 15 februari 2016 : dagorde (application/pdf, 60.2 kB, info)

Maandag 14 maart 2016 : dagorde (application/pdf, 163.0 kB, info)

Maandag 11 april 2016 : dagorde (application/pdf, 172.1 kB, info)

Maandag 9 mei 2016 : dagorde (application/pdf, 162.7 kB, info)

Maandag 6 juni 2016 : dagorde (application/pdf, 184.1 kB, info)

Maandag 4 juli 2016 : dagorde (application/pdf, 154.5 kB, info)

Maandag 5 september 2016 : dagorde (application/pdf, 161.3 kB, info)

Maandag 3 oktober 2016 : dagorde (application/pdf, 159.4 kB, info)

Maandag 14 november 2016 : dagorde (application/pdf, 174.1 kB, info)

Maandag 12 december 2016 : dagorde (application/pdf, 183.4 kB, info)

2017

Maandag 16 januari 2017 : dagorde (application/pdf, 184.7 kB, info)

Maandag 13 februari 2017 : dagorde (application/pdf, 189.0 kB, info)

Maandag 13 maart 2017 : dagorde (application/pdf, 207.4 kB, info)

Maandag 10 april 2017 : dagorde (application/msword, 77.8 kB, info)

Maandag 8 mei 2017 : dagorde (application/pdf, 169.4 kB, info)

Maandag 12 juni 2017 : dagorde (application/pdf, 195.7 kB, info)

Maandag 3 juli 2017 : dagorde (application/pdf, 187.8 kB, info)

Maandag 4 september 2017 : dagorde (application/pdf, 198.9 kB, info)

Dinsdag 10 oktober 2017 : dagorde (application/pdf, 193.2 kB, info)

Maandag 13 november 2017 : dagorde (application/pdf, 196.3 kB, info)

Maandag 11 december 2017 : dagorde (application/pdf, 227.8 kB, info)

2018

Maandag 15 januari 2018 : dagorde (application/pdf, 190.5 kB, info)

Maandag 12 februari 2018 : dagorde (application/pdf, 163.5 kB, info)

Maandag 13 maart 2018 : dagorde (application/pdf, 182.0 kB, info)

Maandag 9 april 2018 : dagorde (application/pdf, 195.6 kB, info)

Maandag 7 mei 2018 : dagorde (application/pdf, 151.0 kB, info)

Maandag 11 juni 2018 : dagorde (application/pdf, 190.9 kB, info)

Maandag 9 juli 2018 : dagorde (application/pdf, 26.0 kB, info)

Maandag 20 augustus 2018 : dagorde (application/pdf, 119.6 kB, info)

Maandag 10 september 2018 : dagorde (application/pdf, 151.2 kB, info)

Maandag 8 oktober 2018 : dagorde (application/pdf, 144.0 kB, info)

Maandag 12 november 2018 : dagorde (application/pdf, 166.0 kB, info)

Maandag 10 december 218 : dagorde (application/pdf, 141.1 kB, info)

Bekendmaking Reglementen

Socio culturele participatie

Uitpas

Tussenkomst kosten dag(verzorgings)centrum

Pamperbank

Financiële tussenkomst in het kader van armoedebestrijding

intern huurreglement

Donah - Afsprakennota gebruikers